fbpx
Nieruchomości

Dom z rynku pierwotnego – czym jest umowa deweloperska?

• Zakładki: 55


Dom z rynku pierwotnego – bezpieczny zakup domu od dewelopera

Kupno nowego domu to ogromna inwestycja, która budzi obawy wielu potencjalnych inwestorów. Jeszcze kilka lat temu można było bowiem spotkać się z informacjami, że osoby kupujące dom, który jest jeszcze w budowie, zostały oszukane przez dewelopera. Dlatego ustawodawca zaostrzył prawo, wprowadzając regulacje, które chronią nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego. Czy wiesz, jak chronione są prawa osób, kupujących nowy dom?

Kupno nowego domu – umowa deweloperska chroni prawa nabywców

Pierwszą umową, jaką podpisujemy z deweloperem, jest umowa deweloperska, która:

  • informuje o rachunku powierniczym
  • informuje o prawie do odstąpienia od umowy
  • zawiera prospekt informacyjny
  • zawiera informację o odbiorze technicznym

Prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów przysługuje nabywcom nieruchomości wówczas, gdy deweloper nie przenosi prawa własności na nabywcę w określonym terminie. Inne warunki bezpłatnego odstąpienia od umowy wskazane są w umowie deweloperskiej, która na rynku pierwotnym zastępuje umowę przedwstępną.

Kupno nowego domu a odbiór techniczny

Deweloper ma obowiązek audyt techniczny nieruchomości przed ostatecznym odbiorem budowlanym. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie dla nabywcy domu – obowiązek przeprowadzenia takiego audytu wymusza na deweloperze doprowadzenie prac do końca i poprawienia ewentualnych usterek, które uniemożliwiłyby uzyskanie odbioru budowlanego.

Rachunek powierniczy – zabezpieczenie finansów osób, które kupują dom przed jego wybudowaniem

Wiele osób decyduje się na kupno domu zanim jeszcze zostanie on wybudowany. W takim przypadku ceny nieruchomości są niższe – deweloper pozyskuje fundusze na budowę domu, w zamian oferując atrakcyjną cenę. Niestety właśnie z takimi inwestycjami wiązało się największe ryzyko. Nierzadko można było usłyszeć, że deweloper zbankrutował, nie wybudował domu i nie ma z czego oddać pieniędzy, które nabywca już wpłacił. Aby nie dochodziło więcej do takich sytuacji, ustawodawca nakazał deweloperom rozliczać się z nabywcami nieruchomości poprzez rachunek powierniczy.

Jeśli więc osoba kupująca nowy dom, bierze kredyt hipoteczny w banku, instytucja ta nie przekazuje całej kwoty z kredytu deweloperowi, a rozlicza się z nim za kolejne etapy inwestycji. Jest to nie tylko skuteczny sposób na ochronę finansów inwestora, ale także swojego rodzaju narzędzie motywacje, by prace na budowie postępowały zgodnie z założonym planem. Deweloper ma obowiązek korzystać z rachunku powierniczego również wtedy, gdy inwestor za nowy dom płaci gotówką.

Prospekt informacyjny a kupno domu od dewelopera

Deweloper ma obowiązek przedstawić prawdziwe i wyczerpujące informacje na temat nieruchomości i własnego doświadczenia oraz finansowania budowy konkretnej inwestycji. Prospekt informacyjny dzieli się na trzy części:

  • informacje o deweloperze – opis doświadczeń, informacje rejestracyjne oraz sposób finansowania danej inwestycji
  • informacje o planie zagospodarowania przestrzennego – z niej dowiemy się o zatwierdzonych przez urząd miasta lub gminy planach dotyczących przestrzeni w obrębie 1 km od domu, który kupujemy; z tej części prospektu informacyjnego dowiemy się o planach dotyczących infrastruktury
  • informacje dotyczące danej nieruchomości – warunki odstąpienia od umowy, warunki pozwalające deweloperowi podnieść cenę nieruchomości, termin przeniesienia praw własności, warunki dotyczące rachunku powierniczego; informacje o nieruchomości, takie jak powierzchnia, standard wykończenia (również części wspólnych), plan nieruchomości, informacja o miejscach parkingowych i inne

Nabywcy nowych domów od dewelopera są chronieni na wypadek podpisania umowy z nieuczciwym deweloperem oraz na wypadek zdarzeń losowych. Należy jednak dokładnie wczytać się w treść każdej umowy, którą podpisujemy. Warto także taką umowę skonsultować z radcą prawnym. Dzięki temu zyskamy pewność, że nasze prawa są chronione w możliwie najlepszy sposób.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
41 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *