fbpx
Nieruchomości

Najem okazjonalny – co to jest?

• Zakładki: 56


Dowiedz się, czym jest najem okazjonalny – jakich formalności należy dopełnić, by skuteczniej chronić się przed nieuczciwymi najemcami?

Czym jest najem okazjonalny?

Wynajmowanie mieszkania to dodatkowy dochód, który jednak obarczony jest niemałym ryzykiem. Regularnie słyszymy w mediach o sytuacji, gdy nieuczciwy najemca zadłuża i niszczy mieszkanie, a ze względu na ochronę prawną (ustawa o ochronie praw lokatorów), wyeksmitowanie takiego najemcy jest niezwykle trudne. Z tego względu ustawodawca umożliwił ochronę właścicieli mieszkań – najem okazjonalny to instytucja, dzięki której łatwiej jest wyeksmitować z mieszkania nieuczciwego najemcę. Poznaj najważniejsze zasady najmu okazjonalnego.

Najem okazjonalny – ochrona praw właścicieli nieruchomości

Najem okazjonalny jest formą najmu nieruchomości, w której najemca dobrowolnie podpisuje oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji komorniczej, jeśli:

  • będzie zalegać z 3-krotnością czynszu (lub wyższą kwotą)
  • jeśli będzie niszczył mieszkanie, jeśli je komuś podnajmie lub będzie z niego korzystał w inny sposób, niż wskazany w umowie
  • jeśli straci możliwość zamieszkania u osoby trzeciej, którą wskazał w akcie notarialnym

Co musi zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Najemca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony notarialnie akt, w którym zgadza się na eksmisję w jednym z trzech wymienionych wyżej przypadków. Ponadto musi on wskazać osobę, u której będzie mógł zamieszkać, jeśli doszłoby do eksmisji. Osoba ta również musi podpisać się w akcie notarialnym, wskazując numer księgi wieczystej nieruchomości lub w inny sposób udowadniając prawa własności wskazanej w akcie notarialnym nieruchomości.

Najem okazjonalny musi być podpisany na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego w przeciągu 14 dni od jej podpisania. Wiąże się to z eliminacją sytuacji, w których właściciele wynajmowanych mieszkań nie zgłaszają najmu, nie płacąc podatków. Najemca ma prawo prosić o pokazanie zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

Najem okazjonalny – jak wyeksmitować nieuczciwego najemcę?

Jeśli najemca nie płaci czynszu od co najmniej 3 miesięcy, niszczy mieszkanie lub udostępnia je osobom trzecim, bądź stracił możliwość przeprowadzenia się do wskazanego w akcie notarialnym mieszkania, właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Po okresie wypowiedzenia, jeśli lokator nadal zajmuje mieszkanie, właściciel powinien wysłać wezwanie do opuszczenia mieszkania w terminie 7 dni z potwierdzeniem doręczenia. Jeśli lokator w dalszym ciągu pozostaje w mieszkaniu, właścicielowi pozostaje złożenie wniosku w sądzie o nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu – kopie wraz z zaświadczeniem złożenia umowy najmu w US wysyła lokatorowi. Sąd po rozpatrzeniu wniosku uruchamia przyspieszoną procedurę eksmisji.

Umowę najmu okazjonalnego mogą zawrzeć osoby prywatne – nie można zawrzeć takiej umowy, wynajmując lokal firmie, ani prowadząc biuro nieruchomości. Należy także zwrócić uwagę na przepisy, obowiązujące w czasie pandemii, które dodatkowo chronią najemców.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
57 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *